penguinrooms.pl

Dom, Remont, Budownictwo

prawa najemcy mieszkania
Nieruchomości

Jakie prawa ma najemca mieszkania?

Wynajmując mieszkanie szukamy najlepszej oferty. Najczęściej najemcy skupiają się na wyglądzie mieszkania oraz jego cenie. Nie tylko to jest ważne. Trzeba również bacznie przyjrzeć się innym warunkom umowy. Jakie są prawa najemcy mieszkania?

Najważniejsze są opłaty

Najemcy najczęściej skupiają się na finansowej stronie transakcji. To dobrze! Trzeba pamiętać, że umowa ustna również ma moc prawną, ale jest bardzo trudna do wyegzekwowania. Pierwszym przykazaniem najemcy jest spisywanie wszystkich ustaleń. Umowa najmu musi powstać na papierze!

W umowie należy określić miesięczne opłaty. Zaznaczenie, kto pokrywa koszty opłat eksploatacyjnych pozwoli uniknąć nieporozumień. Bardzo ważne jest również określenie dnia, do którego należy wnosić opłaty. Najczęściej przyjmuje się 10-ty każdego miesiąca.

Trzeba również pamiętać, że wynajmujący ma prawo zażądać kaucji, która zabezpieczy płatności oraz może stanie się odszkodowaniem w przypadku zniszczenia nieruchomości. Trzeba wiedzieć, że wysokość kaucji nie jest określona w przepisach. Jest jedynie zaznaczone, że nie może ona przekraczać wartości dwunastu czynszów za dany lokal. I tego ma prawo żądać najemca.

Standard lokalu

Stan nieruchomości wpływa na komfort życia. Nie zawsze wszystkie wady można zauważyć w trakcie oglądania lokalu. Nie znaczy to, że właściciel nieruchomości nie ma obowiązku ich usunąć.

Najemca, który dostrzeże wady po przejęcie lokalu również ma prawo żądać od właściciela, by je usunął. W takiej sytuacji najemca może wyznaczyć wynajmującemu termin usunięcia usterek. Po przekroczeniu terminu najemca ma prawo dokonać koniecznych napraw, a ich kosztami obciążyć właściciela nieruchomości.

Nie znaczy to jednak, że właściciel jest zobowiązany do usuwania wszystkich usterek, które pojawią się w trakcie użytkowania mieszkania. Właściciel ma obowiązek naprawienia instalacji wodociągowej, gazowej oraz ciepłej wody. Wymiana pieców grzewczych, stolarki okiennej oraz drzwiowej, podłóg a także naprawa tynków również stoi po stronie właściciela mieszkania.

Obowiązkiem najemcy jest zadbanie o konserwację podłóg, wykładzin podłogowych oraz ściennych. Ma również obowiązek zadbania o meble, które są wbudowane na stałe. Nie można również zapomnieć o sanitariatach. Najemca zobowiązany jest zadbać o należyty wygląd wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków oraz baterii i syfonów.

Wynajmując nieruchomość trzeba wiedzieć, że prawa najemcy mieszkania określone są w ustawie o ochronie praw lokatorów z 21 czerwca 2001 roku oraz kodeksie cywilnym. Umowa najmu może zawierać indywidualne ustalenia między najemca a wynajmującym.